مدیریت و پشتیبانی فنی و تخصصی وبسایت و هاست شما

پشتیبان مطمئن سایت شما

پشیبانی و مدیریت سایت خود را به ما بسپارید


پشیبانی و مدیریت سایت خود را به ما بسپارید
اگر نگران از دسترس خارج شدن سایت خود هستید، اگر می ترسید سایت شما هک شده و اطلاعات سایتتان حذف گردد، اگر وقت و زمان کافی جهت انجام بروزرسانی های سایت رو ندارید، اگر نگران حمله اسپمرها به سایت خود هستید، و اگر دانش کافی جهت مدیریت وبسایت خود را ندارید، نگران نباشید. تیم متخصص ما پشتیبانی کامل وبسایت شما را در اختیار گرفته و تضمین میکنیم که سایت شما همیشه آنلاین و در دسترس بوده و بدون مشکل به خدمات دهی به کاربران مشغول باشد.

تخصص فنی ما چیست؟

پشتیبان مطمئن سایت شما

پیکربندی امنیتی سایت

استفاده از روش های تخصصی و فنی جهت بالابردن امنیت سایت و هاست و دیتابیس سایت

بالابردن سرعت بارگذاری سایت

افزایش سرعت سایت وردپرسی شما با استفاده از بهترین راهکارها و ارایه پیشنهادات

رفع مشکلات قالب و افزونه ها

رفع ایرادات و مشکلات موجود در قالب و افزونه ها که باعث تداخل یا ایجاد اختلال در سایت وردپرسی شما شده اند

بروز رسانی سریع و به موقع

بروزرسانی های سریع و منظم هسته وردپرس، قالب و افزونه های بکار رفته در سایت، به محض ارایه بروزرسانی ها
[eplus_heading style=”1″ title=”پلن های پشتیبانی فنی” short_desc=”پشتیبانی ۹۰ تا ۳۶۰ درجه سایت شما”]
[eplus_pricing style=”1″ regular_price=”249،۰۰۰ تومان” highlighted_text=”یکماهه” features=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%221%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%22%7D%5D” btn=”url:%20http%3A%2F%2Fdevdes.ir%2Fcart%2F%20|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”]
[eplus_pricing style=”1″ regular_price=”399،۰۰۰ تومان” highlighted_text=”سه ماهه” features=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%22%2C%22feature_in%22%3A%22yes%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%222%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%22%7D%5D” btn=”url:http%3A%2F%2Fdevdes.ir%2Fcart%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”]
[eplus_pricing style=”1″ regular_price=”699،۰۰۰ تومان” highlighted_text=”شش ماهه” features=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%225%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%22%7D%5D” btn=”url:%20http%3A%2F%2Fdevdes.ir%2Fcart%2F%20|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”]
[eplus_pricing style=”1″ regular_price=”999،۰۰۰ تومان” highlighted_text=”یک ساله” features=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%2212%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%22%7D%5D” btn=”url:%20http%3A%2F%2Fdevdes.ir%2Fcart%2F%20|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”]